🇬🇧 en pl 🇵🇱

ring noun

  /ɹɪŋ/
 • circumscribing object
 • astronomy: a formation of various pieces of material orbiting around a planet
 • geometry: a planar geometrical figure
pierścień
 • round piece of (precious) metal worn around the finger
pierścień, pierścionek
 • place where some sports take place
ring, pierścień
 • group of people (for illicit purposes)
krąg, klika, szajka
 • bird band
obrączka, pierścień

ring noun

  /ɹɪŋ/
 • algebra: an algebraic structure
pierścień

ring verb

rang/rung   /ɹɪŋ/
 • (intr.) to produce a resonant sound
dzwonić
 • (tr.) to produce a sound by ringing
dzwonić, bić
 • to telephone (someone)
dzwonić, telefonować, zadzwonić, zatelefonować
 • (tr.) to make something produce a resonant sound
uderzać, dzwonić

ring verb

ringed   /ɹɪŋ/
 • to surround or enclose
otaczać

ring noun

  /ɹɪŋ/
 • telephone call
dzwonek
 • resonant sound of a bell, or a sound resembling it
dzwonek, sygnał, sygnałek

ringing

dźwięczny

ringing adjective

  /ˈɹɪŋɪŋ/
 • loud or clear
jasny

🇵🇱 pl en 🇬🇧

ring noun

  /rʲĩŋk/
 • (sport, sportowy) kwadratowa konstrukcja, otoczona linami, służąca jako miejsce rozgrywania pojedynków niektórych dyscyplin walki wręcz, np. bokserskich;
ring
Wiktionary Links