🇬🇧 en pl 🇵🇱

set noun

  /sɛt/
 • set theory: collection of objects
zbiór, agregat
 • in tennis
 • volleyball
set
 • scenery for a film or play
dekoracje, plan
 • group of people, usually meeting socially
grupa, zespół
 • matching collection of similar things, such as a set of tables
komplet
 • collection of various objects for a particular purpose, such as a set of tools
zestaw

set verb

set, setten   /sɛt/
 • to put something down
kłaść, stawiać
 • of a heavenly body: to disappear below the horizon
zachodzić
 • to introduce
nakreślić
 • to arrange with dishes and cutlery
nakryć, zastawić
 • to adjust
nastawić, ustawiać
 • to determine
określać, ustalać
 • to prepare (a stage or film set)
przygotowywać
 • to arrange type
składać
 • to solidify
tężeć, wysychać, zastygać
 • to locate, to backdrop
umiejscawiać
 • to devise and assign work
zadawać

set adjective

  /sɛt/
 • ready, prepared
gotowy
 • prearranged
określony, ustalony
 • of hair: fixed in a certain style
ułożony
 • intent, determined
zdeterminowany

set noun

  /sɛt/
 • device for receiving broadcast radio waves
odbiornik

setting noun

  /ˈsɛtɪŋ/
 • placement of a control
konfiguracja, ustawienie

Set properNoun

  /ˈsɛt/
 • Egyptian god
Set

🇵🇱 pl en 🇬🇧

set noun

  /sɛt/
 • gra karciana polegająca na znajdywaniu trójek kart
 • partia gry w siatkówkę, siatkówkę plażową, tenisa
set

Set properNoun

  /sɛt/
 • (mitologia egipska) demoniczne bóstwo egipskie, pan pustyń i chaosu;
Set, Seth
 • (biblijny) postać biblijna, syn prarodziców;
Seth
Wiktionary Links