🇵🇱 pl en 🇬🇧

stop interjection

  /stɔp/
  • = stój(cie), zatrzymaj(cie) się
stop

stop noun

  /stɔp/
  • (technologia, technika, techniczny) substancja złożona z metalu i innych metali lub niemetali;
alloy

🇬🇧 en pl 🇵🇱

stop noun

  /stɑp/ , /stɒp/
  • place to get on and off mass transport
przystanek

stop verb

stopped   /stɑp/ , /stɒp/
  • to cause to cease moving
zatrzymać
  • to cease moving
  • to stay a while
zatrzymać się
  • not to continue
przestać
Wiktionary Links