Italiano Français
robot /roˈbɔt/, /ʁɔˈbo/, /ˈrobot/, /ˈrɔbot/, /ˈɹəʊbɒt/
  • (forestierismo) (letterario) macchina antropomorfa creata artificialmente
robot {f} ʁɔ.bo
robot parallelo robot parallèle {m}
robot industriale robot industriel {m}
Français Italiano
robot {m} ʁɔ.bo
  • Machine de forme humaine
robot /roˈbɔt/, /ˈɹəʊbɒt/, /ˈrobot/, /ˈrɔbot/, /ʁɔˈbo/
portrait-robot {m} identikit /identiˈkit/
robot parallèle {m} robot parallelo
robot industriel {m} robot industriale
robot ménager {m} ro.bo me.na.ʒe robot da cucina
robot mixeur {m} frullatore
robot de cuisine {m} robot da cucina
Wiktionary Links