🇵🇱 pl it 🇮🇹

dobre wychowanie noun

  • kultura osobista, umiejętność respektowania norm społecznych
buono educazione, creanza
Wiktionary Links