🇬🇧 en de 🇩🇪

can verb

could, couth   /kən/ , /ˈkæn/ , /ˈkɛn/ , [kʰn̩] , [kʰən] , [ˈkʰan] , [ˈkʰeən] , [ˈkʰæn] , [ˈkʰɛən]
 • to be able
können
 • may
können, dürfen

can verb

canned   /ˈkæn/ , /ˈkæːn/ , [ˈkeən]
 • to preserve
einmachen
 • to fire or dismiss an employee
kündigen, feuern, rausschmeißen
 • to discard
abbrechen
 • to shut up
den Mund halten, die Klappe halten

can noun

  /ˈkæn/ , /ˈkæːn/ , [ˈkeən]
 • a tin-plate canister
Konservendose, Blechdose
 • a more or less cylindrical vessel for liquids
Kanister, Blechdose
 • a container used to carry and dispense water for plants
Kanne, Gießkanne
 • buttocks
Arschbacken, Pobacken
 • non-offensive slang for toilet
Klo, WC

canned adjective

  /kænd/
 • preserved in cans
Dose, konserviert

🇩🇪 de en 🇬🇧

Wiktionary Links