Polski Deutsch
głowa ˈɡwɔva
  • (anatomia, anatomiczny) część ciała zwierząt i człowieka, znajdująca się u góry lub z przodu ciała, zawierająca mózg;
der Kopf (Pl.: die Köpfe) {m} kɔp͡f
das Haupt (Pl.: die Häupter) {n} haʊ̯pt
głowa ˈɡwɔva
  • (przenośnie, przenośnia) osoba przewodnicząca czemuś
das Haupt (Pl.: die Häupter) {n} haʊ̯pt
dach nad głową ˈdax nad‿ˈɡwɔvɔ̃w̃
  • dom, mieszkanie
das Obdach (Pl.: —) {n} ˈɔpˌdax
głowa państwa
  • (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) osoba sprawująca najwyższą władzę w kraju
das Staatsoberhaupt (Pl.: die Staatsoberhäupter) {n} ˈʃtaːt͡sʔoːbɐˌhaʊ̯pt
głową muru nie przebijesz ˈɡwɔvɔ̃w̃ ˈmuru ˌɲɛ‿pʃɛˈbʲijɛʃ
  • nie warto walczyć z przeciwnościami w beznadziejnej sytuacji
mit dem Kopf durch die Wand wollen
głowa rodziny ˈɡwɔva rɔˈʥ̑ĩnɨ
  • (przenośnie, przenośnia) osoba, na której spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie rodziny; osoba, która podejmuje ważne decyzje w danej rodzinie
der Haushaltsvorstand (Pl.: die Haushaltsvorstände) {m} ˈhaʊ̯shalt͡sˌfoːɐ̯ʃtant
głowa mała ˈɡwɔva ˈmawa
  • używane w sytuacji, gdy coś wydaje się niepojęte, nie do zaakceptowania
da schnallst du ab
głowa cukru der Zuckerhut (Pl.: die Zuckerhüte) {m} ˈt͡sʊkɐˌhuːt
trupia głowa der Totenkopf (Pl.: die Totenköpfe) {m} ˈtoːtn̩ˌkɔp͡f
kwadratowa głowa der Quadratschädel (Pl.: die Quadratschädel) {m} kvaˈdʁaːtˌʃɛːdl̩
Wiktionary Links