Polski Deutsch
jeden ˈjɛdɛ̃n
  • liczba 1
eins
ein
jeden ˈjɛdɛ̃n
  • sam, pojedynczy, bez nikogo/niczego innego
allein
jeden ˈjɛdɛ̃n
  • cyfra 1
die Eins (Pl.: die Einsen) {f} aɪ̯ns
jeden raz einmal ˈaɪ̯nmaːl
jeden diabeł ˈjɛdɛ̃n ˈdʲjabɛw Hans was Heiri ˈhans vas ˈhaɪ̯ʁi
jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
  • zawołanie podkreślające solidarność i współodpowiedzialność
einer für alle, alle für einen
jeden za drugim
  • pojedynczo i bez przerw
Stück für Stück
trzydzieści jeden einunddreißig ˈaɪ̯nʊnˈdʁaɪ̯sɪk, ˈaɪ̯nʊnˈdʁaɪ̯sɪç
jeden dla drugiego füreinander fyːɐ̯ʔaɪ̯ˈnandɐ
jeden z czworaczków der Vierling (Pl.: die Vierlinge) {m} ˈfiːɐ̯lɪŋ
Deutsch Polski
auf jeden Fall
  • unbedingt; mit Sicherheit
  • resümierend: was auch immer sei, …
w każdym razie ˈf‿kaʒdɨ̃m ˈraʑɛ
jeden Pfennig dreimal umdrehen müssen ˈjeːdn̩ ˈp͡fɛnɪç ˈdʁaɪ̯maːl ˈʊmˌdʁeːən ˈmʏsn̩
  • jede Geldausgabe genau überdenken
musieć się liczyć z każdym groszem
jeden Pfennig zweimal umdrehen
  • jede Geldausgabe genau überdenken
liczyć się z każdym groszem
der Dieb hält jeden Busch für einen Büttel na złodzieju czapka gore ˌna‿zwɔˈʥ̑ɛ̇ju ˈʧ̑apka ˈɡɔrɛ
ein Ertrinkender klammert sich an jeden Strohhalm tonący brzytwy się chwyta tɔ̃ˈnɔ̃nʦ̑ɨ ˈbʒɨtfɨ‿ɕɛ ˈxfɨta
Wiktionary Links