Polski Deutsch
mieć mʲjɛ̇ʨ̑
 • być w posiadaniu czegoś, posiadać coś
 • dysponować środkami na wykonanie czegoś
 • dążyć do oddania czegoś komuś
 • czuć coś
 • czasownik posiłkowy używany do podkreślenia aspektu dokonanego innego czasownika
haben ˈhaːbn̩, ˈhaːbm̩
mieć mʲjɛ̇ʨ̑
 • czasownik posiłkowy używany do podkreślenia, że czynność jest wykonywana na czyjeś zlecenie
bekommen bəˈkɔmən
mieć mʲjɛ̇ʨ̑
 • musieć coś zrobić
müssen ˈmʏsn̩
brauchen ˈbʁaʊ̯xn̩
sollen ˈzɔlən
mieć mʲjɛ̇ʨ̑
 • być w coś ubranym
anhaben ˈanˌhaːbm̩, ˈanˌhaːbn̩
tragen ˈtʁaːɡŋ̍, ˈtʁaːɡn̩
mieć mʲjɛ̇ʨ̑
 • znajdować się w pewnym stosunku, relacji do czegoś
stehen ʃteːn, ˈʃteːən
mieć mʲjɛ̇ʨ̑
 • (potocznie, potoczny) czuć się, być w jakimś stanie, nastroju
es gehen
mieć mʲjɛ̇ʨ̑
 • zbliżać się, być bliskim
sich neigen
mieć nadzieję ˈmʲjɛ̇ʨ̑ naˈʥ̑ɛ̇jɛ
 • wierzyć, ufać, wyrażać nadzieję na coś; myśleć, że; spodziewać się, że
hoffen ˈhɔfn̩
mieć miejsce ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈmʲjɛ̇jsʦ̑ɛ
 • rozgrywać się, odbywać się, zaistnieć
stattfinden
mieć rację
 • nie mylić się; powiedzieć coś, co jest słuszne, prawidłowe
recht haben ˈʁɛçt ˌhaːbn̩
mieć na oku ˈmʲjɛ̇ʨ̑ na‿ˈɔku
 • być czymś zainteresowanym, upatrzyć sobie coś
auf dem Kieker haben
nie mieć wszystkich w domu ˈɲɛ‿mʲjɛ̇ʨ̑ ˈfʃɨstʲciγ ˈv‿dɔ̃mu
 • (potocznie, potoczny) zachowywać się odmiennie od standardów, irracjonalnie, naiwnie, wbrew czyimś oczekiwaniom, być niespełna rozumu
eine Schraube locker haben
mieć nierówno pod sufitem ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ɲɛˈruvnɔ ˌpɔt‿suˈfʲitɛ̃m nicht alle Tassen im Schrank haben nɪçt ˈalə ˈtasn̩ ɪm ˈʃʁaŋk ˈhaːbm̩
mieć oczy szeroko otwarte aufpassen wie ein Schießhund ˈaʊ̯fˌpasn̩ viː aɪ̯n ˈʃiːshʊnt
mieć coś w małym palcu aus dem Effeff aʊ̯s deːm ˈɛfˈɛf, aʊ̯s deːm ˈɛfɛf, aʊ̯s deːm ɛfˈʔɛf
mieć po dziurki w nosie ˈmʲjɛ̇ʨ̑ pɔ‿ˈʥ̑urʲci ˈv‿nɔɕɛ die Nase voll haben diː ˈnaːzə fɔl ˈhaːbn̩
mieć zdolność procesową verhandlungsfähig fɛɐ̯ˈhandlʊŋsˌfɛːɪk, fɛɐ̯ˈhandlʊŋsˌfɛːɪç
mieć dwie lewe ręce ˈmʲjɛ̇ʥ̑ ˈdvʲjɛ ˈlɛvɛ ˈrɛ̃nʦ̑ɛ zwei linke Hände haben
mieć robaki w tyłku ˈmʲjɛ̇ʨ̑ rɔˈbaci ˈf‿tɨwku Hummeln im Hintern haben ˈhʊməln ɪm ˈhɪntɐn ˈhaːbn̩
mieć w czymś udział hergeben ˈheːɐ̯ˌɡeːbn̩
mieć coś przy sobie dabeihaben daˈbaɪ̯ˌhaːbn̩
mieć znaczenie ankommen ˈanˌkɔmən
mieć pretensje bemängeln bəˈmɛŋl̩n
mieć powinność sollen ˈzɔlən
mieć słuszność recht haben ˈʁɛçt ˌhaːbn̩
nie mieć ochoty keinen Bock haben ˈkaɪ̯nən ˈbɔk ˈhaːbn̩
mieć przy sobie mithaben ˈmɪtˌhaːbn̩
mieć czyste ręce ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈʧ̑ɨstɛ ˈrɛ̃nʦ̑ɛ eine weiße Weste haben ˈaɪ̯nə ˈvaɪ̯sə ˈvɛstə ˈhaːbn̩
mieć cztery lata vier fiːɐ̯
mieć czyste sumienie ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈʧ̑ɨstɛ sũˈmʲjɛ̇̃ɲɛ eine weiße Weste haben ˈaɪ̯nə ˈvaɪ̯sə ˈvɛstə ˈhaːbn̩
mieć oczy szeroko otwarte
 • dokładnie obserwować
achten ˈaxtn̩
mieć zamiar dabei sein daˈbaɪ̯ˈzaɪ̯n
mieć pietra kalte Füße bekommen ˈkaltə ˈfyːsə bəˈkɔmən
mieć motyle w brzuchu
 • odczuwać przyjemne napięcie w związku z jakimś wydarzeniem, przeszłym, przyszłym lub trwającym, lub na myśl o kimś lub o czymś bliskim sercu
Schmetterlinge im Bauch haben
nie mieć zielonego pojęcia ˈɲɛ‿mʲjɛ̇ʥ̑ ˌʑɛlɔ̃ˈnɛɡɔ pɔˈjɛ̇̃ɲʨ̑a
 • nic nie wiedzieć o czymś, zupełnie sobie czegoś nie wyobrażać
keine blasse Ahnung haben
keinen blassen Schimmer haben
mieć głowę na karku ˈmʲjɛ̇ʥ̑ ˈɡwɔvɛ na‿ˈkarku
 • być rozsądnym, zaradnym, umieć sobie radzić; myśleć trzeźwo
ein heller Kopf sein
mieć w małym palcu ˈmʲjɛ̇ʥ̑ ˈv‿mawɨ̃m ˈpalʦ̑u
 • (potocznie, potoczny) umieć coś bardzo dobrze
aus dem Effeff beherrschen
im kleinen Finger haben
mieć w nosie ˈmʲjɛ̇ʥ̑ ˈv‿nɔɕɛ
 • (eufemistycznie) lekceważyć kogoś lub coś, nie interesować się, być obojętnym wobec kogoś lub czegoś
sich einen Dreck scheren
mieć na końcu języka ˈmʲjɛ̇ʨ̑ na‿ˈkɔ̃j̃nʦ̑u jɛ̃w̃ˈzɨka
 • chcieć coś powiedzieć, ale powstrzymać się, zrezygnować w ostatniej chwili
 • wiedzieć, co się chce powiedzieć, ale w danej chwili to umknęło; mieć wrażenie, że za chwilę się to przypomni
auf der Zunge liegen
mieć na imię ˈmʲjɛ̇ʨ̑ na‿ˈĩmʲjɛ
 • posiadać, nosić jakieś imię nadane aktem urodzenia
mit Vornamen heißen
mieć siano w głowie
 • (potocznie, potoczny) być głupim
 • (potocznie, potoczny) być lekkomyślnym, niedojrzałym, niepoważnym
Stroh im Kopf haben
nie mieć bladego pojęcia ˈɲɛ‿mʲjɛ̇ʥ̑ blaˈdɛɡɔ pɔˈjɛ̇̃ɲʨ̑a
 • całkowicie nie posiadać wiedzy, informacji na określony temat lub w określonej sprawie
keine blasse Ahnung haben
keinen blassen Schimmer haben
mieć łeb jak sklep ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈwɛpʲ ˈjak ˈsklɛp
 • (pospolicie) być sprytnym, przebiegłym, dawać sobie radę w każdym położeniu
Grips im Kopf haben
ein helles Köpfchen sein
mieć nie po kolei w głowie
 • (potocznie, potoczny) być niespełna rozumu, być szalonym, być chorym umysłowo lub zachowywać się w sposób właściwy osobie chorej umysłowo
Floh im Ohr haben
mieć ręce i nogi ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈrɛ̃nʦ̑ɛ i‿ˈnɔɟi
 • mieć sens, być poukładanym, uporządkowanym
Hand und Fuss haben
mieć lepkie ręce ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈlɛpʲcɛ ˈrɛ̃nʦ̑ɛ
 • być złodziejem, kleptomanem, mieć skłonność do kradzieży
lange Finger haben
mieć czyste sumienie ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈʧ̑ɨstɛ sũˈmʲjɛ̇̃ɲɛ
 • postępować moralnie, uczciwie
eine saubere Weste haben
mieć siedzibę sitzen ˈzɪt͡sn̩
mieć w czubie einen sitzen haben ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sən ˈhaːbən, ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sn̩ ˈhaːbn̩
mieć dość satt zat
mieć wartość gelten ˈɡɛltn̩
mieć pierwszeństwo vorgehen ˈfoːɐ̯ˌɡeːən
mieć kogoś ze sobą dabeihaben daˈbaɪ̯ˌhaːbn̩
mieć wszystkie atuty w ręku alle Trümpfe in der Hand halten ˈalə ˈtʁʏmp͡fə ɪn deːɐ̯ ˈhant ˈhaltn̩
mieć serce po właściwej stronie das Herz am rechten Fleck haben das hɛʁt͡s am ʁɛçtn̩ ˈflɛk haːbm̩
mieć więcej szczęścia niż rozumu mehr Glück als Verstand haben meːɐ̯ ˈɡlʏk als fɛɐ̯ˈʃtant ˌhaːbn̩
mieć twardy orzech do zgryzienia eine harte Nuss zu knacken haben ˈaɪ̯nə ˈhaʁtə nʊs t͡suː ˈknakn̩ ˈhaːbn̩
mieć tych głupot po dziurki w nosie die Faxen dicke haben diː ˈfaksn̩ dɪkə ˈhaːbm̩
mieć nierówno pod sufitem ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ɲɛˈruvnɔ ˌpɔt‿suˈfʲitɛ̃m
 • (przenośnie, przenośnia) (potocznie, potoczny) być niespełna rozumu, być osobą nierozsądną, działającą wariacko lub niemądrze
Nicht alle Tassen im Schrank haben
mieć trudny wybór die Qual der Wahl haben
mieć muchy w nosie ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈmuxɨ ˈv‿nɔɕɛ
 • być niezadowolonym, dąsać się
Schmollen
mieć twardą skórę ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈtfardɔ̃w̃ ˈskurɛ
 • być niezbyt wrażliwym, niedelikatnym
ein dickes Fell haben
mieć nosa ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈnɔsa
 • dokonywać trafnych ocen, mieć dobre przeczucie
eine gute Spürnase haben
mieć cykora ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ʦ̑ɨˈkɔra
 • (potocznie, potoczny) bać się
Feigling
Wiktionary Links