🇵🇱 pl de 🇩🇪

mieć verb

  /mʲjɛ̇ʨ̑/
 • być w posiadaniu czegoś, posiadać coś
 • dysponować środkami na wykonanie czegoś
haben, besitzen
 • dążyć do oddania czegoś komuś
 • czuć coś
 • czasownik posiłkowy używany do podkreślenia aspektu dokonanego innego czasownika
haben
 • musieć coś zrobić
müssen, brauchen, sollen
 • być w coś ubranym
anhaben, tragen
 • czasownik posiłkowy używany do podkreślenia, że czynność jest wykonywana na czyjeś zlecenie
bekommen

mieć verb

  /mʲjɛ̇ʨ̑/
 • (potocznie, potoczny) czuć się, być w jakimś stanie, nastroju
es gehen
 • zbliżać się, być bliskim
sich neigen
 • znajdować się w pewnym stosunku, relacji do czegoś
stehen
Wiktionary Links