🇵🇱 pl de 🇩🇪

nie particle

  /ɲɛ/
 • zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
nein, nicht
 • zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów
nicht, kein
 • wyraża zakaz
nicht
 • (potocznie, potoczny) używana na końcu frazy, w celu wyrażenia chęci potwierdzenia jej prawdziwości przez współrozmówcę lub otrzymania aprobaty; często stosowana wraz ze zmianą intonacji
nicht, nicht wahr

nie- prefix

  /ɲɛ/
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon przymiotników złożonych oznaczający…
un-, in-, nicht
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon czasowników pochodnych od podstaw dziś rzadkich lub nieużywanych
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon nielicznych zaimków i liczebników mających inne znaczenie z przeczeniem „nie” i bez przeczenia (w tym drugim przypadku pisane osobno)
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon przysłówków złożonych utworzonych od zaprzeczonych przymiotników, od imiesłowów czynnych lub od imiesłowów biernych
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon rzeczowników złożonych…
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon wyrazów pochodnych, utworzonych za pomocą różnych sufiksów od innych wyrazów połączonych z „nie-” lub od wyrazów podstawowych, które mają „nie-” w swoim składzie słowotwórczym
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon złożonych imiesłowów przymiotnikowych
in-, nicht, un-

🇩🇪 de pl 🇵🇱

nie adverb

  /niː/
 • zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt
nigdy
Wiktionary Links