Polski Deutsch
nie ɲɛ
 • zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
nein
nie ɲɛ
 • zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów
nicht
kein
nie ɲɛ
 • wyraża zakaz
nicht
nie ɲɛ
 • (potocznie, potoczny) używana na końcu frazy, w celu wyrażenia chęci potwierdzenia jej prawdziwości przez współrozmówcę lub otrzymania aprobaty; często stosowana wraz ze zmianą intonacji
nicht
nicht wahr
nie- ɲɛ
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon przymiotników złożonych oznaczający…
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon czasowników pochodnych od podstaw dziś rzadkich lub nieużywanych
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon nielicznych zaimków i liczebników mających inne znaczenie z przeczeniem „nie” i bez przeczenia (w tym drugim przypadku pisane osobno)
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon przysłówków złożonych utworzonych od zaprzeczonych przymiotników, od imiesłowów czynnych lub od imiesłowów biernych
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon rzeczowników złożonych…
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon wyrazów pochodnych, utworzonych za pomocą różnych sufiksów od innych wyrazów połączonych z „nie-” lub od wyrazów podstawowych, które mają „nie-” w swoim składzie słowotwórczym
 • (językoznawstwo, językoznawczy) pierwszy człon złożonych imiesłowów przymiotnikowych
un- ʊn
in- ɪn
nicht
nie wszystko złoto, co się świeci ɲɛ‿ˈfʃɨstkɔ ˈzwɔtɔ ˈʦ̑ɔ‿ɕɛ ˈɕfʲjɛ̇ʨ̑i
 • nie wszystko, co na pozór wydaje się idealne, jest takie w rzeczywistości
es ist nicht alles Gold, was glänzt
jedna jaskółka wiosny nie czyni ˈjɛdna jaˈskuwka ˈvʲjɔsnɨ ɲɛ‿ˈʧ̑ɨ̃ɲi
 • nie należy wyciągać pochopnych wniosków na podstawie pojedynczych faktów
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść ˈɟʥ̑ɛ kuˈxarɛk ˈʃɛɕʨ̑ ˈtãmʲ ˈɲɛ‿ma ˈʦ̑ɔ ˈjɛ̇ɕʨ̑
 • jeśli zbyt wiele osób pracuje nad tą samą rzeczą, tym samym problemem, dublują się ich zadania, to nie odniosą sukcesu
viele Köche verderben den Brei
bez pracy nie ma kołaczy bɛs‿ˈpraʦ̑ɨ ˈɲɛ‿ma kɔˈwaʧ̑ɨ
 • żeby coś osiągnąć, trzeba najpierw na to zapracować
ohne Fleiß kein Preis
jedna jaskółka nie czyni wiosny ˈjɛdna jaˈskuwka ɲɛ‿ˈʧ̑ɨ̃ɲi ˈvʲjɔsnɨ
 • nie należy wyciągać pochopnych wniosków na podstawie jednego tylko faktu
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada ˈktɔ pɔtʲ‿ˈcĩm ˈdɔwʲci ˈkɔpʲjɛ ˈsãm ˈvʲ‿ɲɛ ˈfpada
 • intrygi zwykle obracają się przeciw intrygantowi
wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
stara miłość nie rdzewieje ˈstara ˈmʲiwɔɕʨ̑ ˌɲɛ‿rʣ̑ɛˈvʲjɛ̇jɛ
 • miłość, zwłaszcza przeżyta w młodości, nie przemija z upływem czasu
alte Liebe rostet nicht
pieniądze nie śmierdzą pʲjɛ̇̃ˈɲɔ̃nʣ̑ɛ ɲɛ‿ˈɕmʲjɛrʣ̑ɔ̃w̃
 • pieniądze bez względu na sposób ich zarobienia są tak samo chętnie przyjmowane
Geld stinkt nicht
nie chwal dnia przed zachodem słońca ˈɲɛ‿xfal ˈdʲɲa ˌpʃɛd‿zaˈxɔdɛ̃m ˈswɔ̃j̃nʦ̑a
 • nie ciesz się z pozytywnych efektów zbyt wcześnie, bo możesz zapeszyć
man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
głową muru nie przebijesz ˈɡwɔvɔ̃w̃ ˈmuru ˌɲɛ‿pʃɛˈbʲijɛʃ
 • nie warto walczyć z przeciwnościami w beznadziejnej sytuacji
mit dem Kopf durch die Wand wollen
nie ma mowy ˈɲɛ‿ma ˈmɔvɨ
 • o czymś zupełnie niemożliwym do zrealizowania; stanowcza odmowa
auf keinen Fall
nie mieć wszystkich w domu ˈɲɛ‿mʲjɛ̇ʨ̑ ˈfʃɨstʲciγ ˈv‿dɔ̃mu
 • (potocznie, potoczny) zachowywać się odmiennie od standardów, irracjonalnie, naiwnie, wbrew czyimś oczekiwaniom, być niespełna rozumu
eine Schraube locker haben
myszy tańcują, gdy kota nie czują ˈmɨʃɨ tãj̃nˈʦ̑ujɔ̃w̃ ˈɡdɨ ˈkɔta ɲɛ‿ˈʧ̑ujɔ̃w̃ wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
jak kota nie ma, to myszy biegają wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
jak kota nie ma, to myszy harcują wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
jak kota nie ma, to myszy tańcują wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
myszy figlują, gdy kota nie czują wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
nie do zniesienia ˌɲɛ‿dɔ‿zʲɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲa unerträglich ˈʊnʔɛɐ̯ˌtʁɛːklɪç, ʊnʔɛɐ̯ˈtʁɛːklɪç
nie tylko … ale i nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
kłamstwem daleko się nie zajdzie ˈkwãmstfɛ̃m daˈlɛkɔ‿ɕɛ ɲɛ‿ˈzajʥ̑ɛ Lügen haben kurze Beine ˈlyːɡn̩ ˌhaːbn̩ ˈkʊʁt͡sə ˈbaɪ̯nə, ˈlyːɡŋ̩ ˌhaːbm̩ ˈkʊʁt͡sə ˈbaɪ̯nə
starość nie chroni przed głupotą Alter schützt vor Torheit nicht
dla chcącego nie ma nic trudnego wo ein Wille ist, ist auch ein Weg voː aɪ̯n ˈvɪlə ɪst ɪst aʊ̯x aɪ̯n veːk
nie ma sprawy
 • zapewnienie drugiej strony, że jej prośba nie stwarza żadnego problemu i może być zrealizowana
dafür nicht
nie bardzo ɲɛ‿ˈbarʣ̑ɔ
 • mało, co najwyżej częściowo, tylko trochę
schwerlich ˈʃveːɐ̯lɪç
nie ma ˈɲɛ‿ma
 • forma pomocnicza używana w czasie teraźniejszym do wyrażenia, że ktoś lub coś nie istnieje
 • forma pomocnicza używana w czasie teraźniejszym do wyrażenia, że ktoś lub coś nie znajduje się w danym miejscu
es gibt kein
nicht da sein
weg sein
nie od razu Kraków zbudowano ˌɲɛ‿ɔd‿ˈrazu ˈkrakuv ˌzbudɔˈvãnɔ
 • nie osiąga się natychmiast imponujących wyników
Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden
gdy kota nie ma, myszy harcują ˈɡdɨ ˈkɔta ˈɲɛ‿ma ˈmɨʃɨ xarˈʦ̑ujɔ̃w̃
 • kiedy nie ma przez jakiś czas kontroli („kota”) nad podwładnymi lub podopiecznymi („myszami”), to następuje lekceważenie reguł, obowiązków itp.
wenn die Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse (auf dem Tisch)
nie mieć zielonego pojęcia ˈɲɛ‿mʲjɛ̇ʥ̑ ˌʑɛlɔ̃ˈnɛɡɔ pɔˈjɛ̇̃ɲʨ̑a
 • nic nie wiedzieć o czymś, zupełnie sobie czegoś nie wyobrażać
keine blasse Ahnung haben
keinen blassen Schimmer haben
kruk krukowi oka nie wykole ˈkruk ːruˈkɔvʲi ˈɔka ˌɲɛ‿vɨˈkɔlɛ
 • osoby znające się, zaprzyjaźnione i podobne do siebie, osoby należące do tej samej grupy interesów, do tej samej grupy zawodowej nie będą robiły sobie krzywdy
eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus
nie ma róży bez kolców ˈɲɛ‿ma ˈruʒɨ bɛs‿ˈkɔlʦ̑uf
 • nie ma radości bez smutku; wszystko ma zalety i wady
keine Rose ohne Dornen
nie ma dymu bez ognia ˈɲɛ‿ma ˈdɨ̃mu bɛz‿ˈɔɟɲa
 • nie ma skutku bez przyczyny
wo Rauch ist, muss auch Feuer sein
nie wywołuj wilka z lasu ˌɲɛ‿vɨˈvɔwuj ˈvʲilka ˈz‿lasu
 • nie przewiduj pesymistycznie, bo się sprawdzi
man soll die schlafenden Hunde nicht wecken
nie ma za co
 • odpowiedź na „dziękuję”
nichts zu danken
kto nie ma w głowie, ten ma w nogach ˈktɔ ˈɲɛ‿ma ˈv‿ɡwɔvʲjɛ ˈtɛ̃n ˈma ˈv‿nɔɡax
 • jeśli ktoś nie ma dobrej pamięci, musi często wracać po to, o czym zapomniał
was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen / Füßen
was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen / Füßen haben
co dwie głowy, to nie jedna ˈʦ̑ɔ ˈdvʲjɛ ˈɡwɔvɨ ˈtɔ ɲɛ‿ˈjɛdna
 • dwie osoby zrobią coś lepiej niż jedna; będą miały więcej pomysłów i rozwiązań
vier Augen sehen mehr als zwei
co się stało, to się nie odstanie ˈʦ̑ɔ‿ɕɛ ˈstawɔ ˈtɔ‿ɕɛ ˌɲɛ‿ɔtˈstãɲɛ
 • stwierdzenie, że zaistniałe złe wydarzenia są nieodwracalne; nie można cofnąć lub odwołać tego, co się wydarzyło
geschehene Dinge sind nicht zu ändern
nie samym chlebem człowiek żyje ɲɛ‿ˈsãmɨ̃m ˈxlɛbɛ̃m ˈʧ̑wɔvʲjɛɡ ˈʒɨjɛ
 • człowiek, oprócz podstawowych potrzeb materialnych, ma także wyższe potrzeby — duchowe
der Mensch lebt nicht vom Brot allein
nie szata zdobi człowieka ɲɛ‿ˈʃata ˈzdɔbʲi ʧ̑wɔˈvʲjɛka
 • nie należy oceniać ludzi po stroju czy wyglądzie, a po charakterze
das Ross wird nicht nach dem Sattel beurteilt
trzeciej możliwości nie ma
 • wyrażenie charakteryzujące sytuację, w której są tylko dwie możliwości
ein Drittes gibt es nicht
ein Drittes ist nicht gegeben
broda mędrcem nie czyni ˈbrɔda ˈmɛ̃ntr̥ʦ̑ɛ̃mʲ ɲɛ‿ˈʧ̑ɨ̃ɲi
 • pozory mylą, pewne rzeczy widziane u ludzi z zewnątrz potrafią być złudne
Bart und Mantel machen den Philosophen nicht
der Bart macht nicht den Gelehrten
nie mieć bladego pojęcia ˈɲɛ‿mʲjɛ̇ʥ̑ blaˈdɛɡɔ pɔˈjɛ̇̃ɲʨ̑a
 • całkowicie nie posiadać wiedzy, informacji na określony temat lub w określonej sprawie
keine blasse Ahnung haben
keinen blassen Schimmer haben
chcąc nie chcąc
 • (potocznie, potoczny) następuje po wypowiedzi dotyczącej kwestii niezależnej od czyjejś woli i poprzedza wypowiedź opisującą widoczne skutki tej kwestii
wohl oder übel
chcąc nie chcąc
 • (potocznie, potoczny) niezależnie, mimowolnie
wohl oder übel
nieobecni nie mają racji ˌɲɛɔˈbɛʦ̑ʲɲi ɲɛ‿ˈmajɔ̃w̃ ˈraʦ̑ʲji
 • zdanie lub interes osoby nieobecnej nie są brane pod uwagę
Abwesende sind immer im Unrecht
die Abwesenden haben immer Unrecht
niech nie wie lewica, co czyni prawica ˈɲɛxʲ ˈɲɛ‿vʲjɛ lɛˈvʲiʦ̑a ˈʦ̑ɔ ˈʧ̑ɨ̃ɲi praˈvʲiʦ̑a
 • dobre czyny nie potrzebują rozgłosu
die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut
die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut
lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut
być nie w sosie ˈbɨʨ̑ ɲɛ‿f‿ˈsɔɕɛ
 • (potocznie, potoczny) być w złym humorze/nastroju
schlecht gelaunt sein
schlechter Laune sein
mieć nie po kolei w głowie
 • (potocznie, potoczny) być niespełna rozumu, być szalonym, być chorym umysłowo lub zachowywać się w sposób właściwy osobie chorej umysłowo
Floh im Ohr haben
nie ucz księdza pacierza
 • nie pouczaj kogoś, kto jest w jakiejś dziedzinie specjalistą
die Nachtigall singen lehren wollen
nie ucz ojca dzieci robić
 • nie pouczaj kogoś, kto jest w jakiejś dziedzinie specjalistą
die Nachtigall singen lehren wollen
i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu ˌi‿f‿paˈrɨʒu ɲɛ‿ˈzrɔbʲjɔ̃w̃ ˈz‿ɔfsa ˈrɨʒu
 • pewne rzeczy są niemożliwe do zrobienia
auch in Paris macht man nicht aus Hafergrütz ein Reisgericht
nie (być) ˈɲɛ‿bɨʨ̑
 • forma pomocnicza, wyrażenie nie ma w czasie przyszłym, przeszłym i trybie przypuszczającym
es gibt kein
nie zasypiać gruszek w popiele ˌɲɛ‿zaˈsɨpʲjäʥ̑ ˈɡruʃɛk f‿pɔˈpʲjɛlɛ
 • nie zaniedbywać spraw wymagających załatwienia
 • wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, sposobność
die Gelegenheit nicht unbenutzt lassen
nie cierpieć zwłoki ɲɛ‿ˈʨ̑ɛrpʲjɛ̇ʥ̑ ˈzvwɔci
 • (książkowy) o sprawach, problemach: wymagać szybkiego załatwienia
keinen Aufschub dulden
ksiądz dwa razy kazania nie mówi ˈcɕɔ̃nʣ̑ ˈdva ˈrazɨ kaˈzãɲa ɲɛ‿ˈmuvʲi
 • wypowiadane w sytuacji, gdy ktoś nie chce drugi raz powtarzać tego, co właśnie powiedział
der Pfarrer predigt nur einmal
habit nie czyni mnicha ˈxabʲitʲ ɲɛ‿ˈʧ̑ɨ̃ɲi ˈmʲɲixa
 • wygląd zewnętrzny nie świadczy o wartości człowieka
Kleider machen keine Leute
co ty nie powiesz
 • (ironicznie) oznaczająca, że ktoś nie jest zdziwiony tym, co słyszy
was Sie nicht sagen
kradzione nie tuczy kraˈʥ̑ɔ̃nɛ ɲɛ‿ˈtuʧ̑ɨ
 • rzecz zdobyta w nieuczciwy sposób nie przynosi korzyści
unrecht Gut gedeiht nicht
gdy kota nie ma, myszy biegają wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
gdy kota nie ma, myszy tańcują wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
jak kota nie ma, myszy biegają wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
jak kota nie ma, myszy harcują wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
jak kota nie ma, myszy tańcują wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch vɛn diː ˈkat͡sə ʔaʊ̯s deːm ˌhaʊ̯s ʔɪst | ˌtant͡sn̩ diː ˈmɔɪ̯zə ʔaʊ̯f deːm ˌtɪʃ
nie uwzględnić auslassen ˈaʊ̯sˌlasn̩
nic nie wnosić hergeben ˈheːɐ̯ˌɡeːbn̩
nie udawać się verunglücken fɛɐ̯ˈʔʊnɡlʏkn̩
nic nie szkodzi das macht nichts das ˈmaxt nɪçt͡s
nie na poziomie niveaulos niˈvoːloːs
nie mieć ochoty keinen Bock haben ˈkaɪ̯nən ˈbɔk ˈhaːbn̩
nie wykorzystać versemmeln fɛɐ̯ˈzɛml̩n
nie pamiętać vergessen fɛɐ̯ˈɡɛsn̩
nie tylko … lecz i nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
nie majacy pojęcia ahnungslos ˈaːnʊŋsloːs
życie to nie bajka das Leben ist kein Ponyhof das ˈleːbn̩ ʔɪst ˌkaɪ̯n ˈpɔniˌhoːf, das ˈleːbm̩ ʔɪst ˌkaɪ̯n ˈpɔniˌhoːf
nie tylko … ale też nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
nie tylko … lecz też nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
nie pisnąć ani słowa dichthalten ˈdɪçtˌhaltn̩
nie tykać się czegoś die Finger von etwas lassen
nie tylko … ale także nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
nie tylko … lecz także nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
nie rozumieć ani słowa nur Bahnhof verstehen nuːɐ̯ ˈbaːnhoːf fɛɐ̯ˈʃteːən
złego diabli nie biorą Unkraut vergeht nicht ˈʊnkʁaʊ̯t fɛɐ̯ˈɡeːt nɪçt
nie tylko … ale również nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
życie to nie jest bajka das Leben ist kein Ponyhof das ˈleːbn̩ ʔɪst ˌkaɪ̯n ˈpɔniˌhoːf, das ˈleːbm̩ ʔɪst ˌkaɪ̯n ˈpɔniˌhoːf
nie tylko … lecz również nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
pies, który dużo szczeka, nie gryzie Hunde, die bellen, beißen nicht ˈhʊndə diː ˈbɛlən | ˈbaɪ̯sn̩ nɪçt
nie ufać misstrauen mɪsˈtʁaʊ̯ən
nie dziw kein Wunder kaɪ̯n ˈvʊndɐ
nie wiem überfragen ˌyːbɐˈfʁaːɡn̩
nie tylko nicht nur nɪçt nuːɐ̯
nie dziwota kein Wunder kaɪ̯n ˈvʊndɐ
jeszcze Polska nie zginęła noch ist Polen nicht verloren nɔx ɪst ˈpoːlən niçt fɐˈloːʁən
nie ma problemu
 • zapewnienie drugiej strony, że jej prośba nie stwarza żadnego problemu i może być zrealizowana
kein Problem
nie do wiary ˌɲɛ‿dɔ‿ˈvʲjarɨ
 • (potocznie, potoczny) o czymś nieprawdopodobnym, niewiarygodnym
unbegreiflich
nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe ˈɲɛ‿ʧ̑ɨ̃ɲ druˈɟɛ̃mu ˈʦ̑ɔ ˈtɔbʲjɛ ɲɛ̃ˈmʲiwɛ
 • nie należy robić komuś rzeczy, które nie są miłe dla nas.
das kommt davon
czego oko nie widzi, tego sercu nie żal ˈʧ̑ɛɡɔ ˈːkɔ ɲɛ‿ˈvʲiʥ̑i ˈtɛɡɔ ˈsɛrʦ̑u ˈɲɛ‿ʒal
 • łatwo znieść stratę, o której się nic nie wie
aus den Augen, aus dem Sinn
Deutsch Polski
nie niː
 • zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt
nigdy
nie und nimmer niː ʊnt ˈnɪmɐ
 • zu keinem Zeitpunkt, auf keinen Fall
nigdy ˈɲiɡdɨ
besser spät als nie lepiej późno niż wcale ˈlɛpʲjɛ̇j ˈpuʑnɔ ˈɲiʃ ˈfʦ̑alɛ
nie mehr ˈniː meːɐ̯
 • nicht noch einmal, nie wieder, von nun an nicht mehr
nigdy więcej
Wiktionary Links