Polski Deutsch
z s, z, zet
 • …opisujący związek
 • …wskazujący zawartość
 • …wskazujący towarzystwo
mit mɪt
aus aʊ̯s
von fɔn
z s, z, zet
 • …wskazujący punkt początku ruchu
 • …wskazujący okres
 • …wskazujący źródło
 • …wskazujący przyczynę
von fɔn
aus aʊ̯s
z s, z, zet
 • …wskazujący składnik, materiał
 • …wskazujący miejsce znajdowania się
 • …wskazujący na cel wykonywania czynności
aus aʊ̯s
von fɔn
z powodu s‿pɔˈvɔdu
 • wprowadza przyczynę wystąpienia jakiejś sytuacji lub wykonania jakiejś czynności
infolge ɪnˈfɔlɡə
wegen ˈveːɡn̩, ˈveːɡŋ̍
z powrotem s‿pɔˈvrɔtɛ̃m
 • ponownie, lecz w przeciwnym kierunku niż za pierwszym razem
 • znowu przywracając pierwotny stan
zurück t͡suˈʁʏk
z góry ˈz‿ɡurɨ
 • zawczasu, od razu, zanim coś się zdarzy, z wyprzedzeniem
im Voraus
z reguły z‿rɛˈɡuwɨ
 • zazwyczaj, zwykle
in der Regel
lać jak z cebra ˈlaʨ̑ ˈjak ˈs‿ʦ̑ɛbra
 • (potocznie, potoczny) bardzo mocno padać, o ulewnym deszczu
in Strömen regnen
Bindfäden regnen
babka z piasku ˈbapka ˈs‿pʲjasku
 • bryła zlepionego piasku, robiona przez dzieci w piaskownicy lub na plaży
der Kuchen (Pl.: die Kuchen) {m} ˈkuːxn̩
Sandkuchen
z kolei
 • jako następstwo zdarzeń
wiederum ˈviːdəʁʊm
dann dan
z kolei
 • następując w kolejności
in Folge ɪn ˈfɔlɡə
igrać z ogniem ˈiɡraʥ̑ ˈz‿ɔɟɲɛ̃m
 • niebezpiecznie, nadmiernie ryzykować
mit dem Feuer spielen
kłamać jak z nut ˈkwãmaʨ̑ ˈjaɡ ˈz‿nut
 • celowo kłamać, oszukiwać
lügen, dass sich die Balken biegen
z tyłu
 • od przeciwnej strony niż przód
dahinter
z poważaniem ˌs‿pɔvaˈʒãɲɛ̃m
 • formuła grzecznościowa zamieszczana na końcu listu skierowanego do urzędu lub mniej znanej nadawcy osobie
hochachtungsvoll
piana z białek
 • (kulinaria, kulinarny, kulinarnie) półprodukt kulinarny z roztrzepanych białek jaj
der Eischnee (Pl.: —) {m} ˈaɪ̯ˌʃneː
łgać jak z nut ˈwɡaʨ̑ ˈjaɡ ˈz‿nut
 • (potocznie, potoczny) kłamać z dużą wprawą, bez wahania
lügen, dass sich die Balken biegen
z miejsca
 • szybko, w mig
auf der Stelle
z pewnością
 • (książkowy) na pewno, bez wątpienia, niewątpliwie, niechybnie
sicherlich ˈzɪçɐˌlɪç
domek z kart ˈdɔ̃mɛk ˈs‿kart
 • (przenośnie, przenośnia) coś, co jest nietrwałe
 • budowla z kart do gry, najczęściej mająca kształt piramidki
das Kartenhaus (Pl.: die Kartenhäuser) {n} ˈkaʁtn̩ˌhaʊ̯s
z wyjątkiem z‿vɨˈjɔ̃ntʲcɛ̃m
 • (zobacz) oprócz
außer ˈaʊ̯sɐ
bułka z masłem ˈbuwka ˈz‿maswɛ̃m
 • (przenośnie, przenośnia) (potocznie, potoczny) coś łatwego i prostego do wykonania
das Kinderspiel (Pl.: die Kinderspiele) {n} ˈkɪndɐˌʃpiːl
z lotu ptaka ˈz‿lɔtu ˈptaka
 • z góry, najczęściej z dużej wysokości
Vogelperspektive
z ukosa z‿uˈkɔsa schräg ʃʁeːk, ʃʁɛːk
bozon Z das Z-Boson (Pl.: die Z-Bosonen) {n} ˈt͡sɛtˌboːzɔn
z przodu
 • będąc przed czymś lub kimś
eher ˈeːɐ
prosto z mostu ˈprɔstɔ ˈz‿mɔstu
 • wprost, dosłownie, bezpośrednio
gewöhnlich
z zasady grundsätzlich ˈɡʁʊntzɛt͡slɪç
z okazji angelegentlich ˈanɡəleːɡəntlɪç
z biglem ˈz‿bʲiɡlɛ̃m a tempo a ˈtɛmpo
z życiem a tempo a ˈtɛmpo
z założenia ˌz‿ːawɔˈʒɛ̃ɲa a priori a pʁiˈoːʁi
od A do Z von A bis Z fɔn ˌʔaː bɪs ˈt͡sɛt
zgodnie z zufolge t͡sʊˈfɔlɡə
z czasem
 • w miarę upływu czasu, z upływem czasu, z biegiem czasu, stopniowo
allmählich
pies z kulawą nogą kein Aas kaɪ̯n ʔaːs
niezgodny z prawem unrechtmäßig ˈʊnʁɛçtˌmɛːsɪk, ˈʊnʁɛçtˌmɛːsɪç
odchodzić z wojska abrüsten ˈapˌʁʏstn̩
zrównywać z ziemią abrasieren ˈapʁaˌziːʁən
puścić coś z dymem abfackeln ˈapˌfakl̩n
z całym szacunkiem mit Verlaub
zwolnienie z długu Schuldenerlass {m} ˈʃʊldn̩ʔɛɐ̯ˌlas
tam i z powrotem
 • o chodzeniu: w kółko, bezsensownie
hin und her
z osobna z‿ɔˈsɔbna
 • oddzielnie, osobno
einzeln
z grubsza ˈz‿ɡrupʃa
 • niedokładnie, nieprecyzyjnie, nieściśle
Großhandel
z myślą o
 • mając na względzie, mając na uwadze, mając na myśli
angesichts ˈanɡəˌzɪçt͡s
z kąta w kąt
 • (przenośnie, przenośnia) bez celu
Hin und Her
z krwi i kości ˈs‿kr̥fʲi ː‿ˈkɔɕʨ̑i
 • prawdziwy, autentyczny z pochodzenia, z natury; mający charakterystyczne cechy jakiegoś typu
aus Fleisch und Blut
von Fleisch und Blut
z ręką na sercu ˈz‿rɛ̃ŋkɔ̃w̃ na‿ˈsɛrʦ̑u
 • otwarcie, szczerze, bez kręcenia
Hand aufs Herz
groch z kapustą ˈɡrɔx s‿kaˈpustɔ̃w̃
 • (kulinaria, kulinarny, kulinarnie) tradycyjne jarskie danie wigilijne z gotowanego żółtego grochu, kiszonej kapusty i grzybów;
Erbsen mit Kohl
groch z kapustą ˈɡrɔx s‿kaˈpustɔ̃w̃
 • (przenośnie, przenośnia) coś chaotycznego, bezładnie zmieszanego
Kraut und Rüben
wirres Durcheinander
z dnia na dzień
 • nagle, niespodziewanie
von Tag zu Tag
książę z bajki ˈcɕɔ̃w̃ʒɛ ˈz‿bajci
 • (żartobliwie) nieosiągalny ideał partnera wymarzony przez młodą kobietę, dziewczynę (mężczyznę, chłopaka)
Märchenprinz
spaść z nieba ˈspaʑʥ̑ ˈzʲ‿ɲɛba
 • zupełnie nieoczekiwanie, nagle, niespodziewanie wydarzyć się lub pojawić się gdzieś
wie aus den Wolken fallen
chory z urojenia ˈxɔrɨ ˌz‿urɔˈjɛ̇̃ɲa
 • człowiek wmawiający sobie, że jest na coś chory
einbildungskrank
krank in der Einbildung
strucla z makiem
 • (kulinaria, kulinarny, kulinarnie) ciasto zawijane z masą ze zmielonego maku przyprawionego cukrem i bakaliami;
Mohnrolle
Mohnstriezel
zmieszać z błotem
 • naubliżać komuś, zniesławić, oczernić kogoś
in den Schmutz ziehen
kawał z brodą ˈkavaw ˈz‿brɔdɔ̃w̃
 • stary, powszechnie znany kawał, który przestał śmieszyć
Witz mit Bart
z dystansu
 • (przenośnie, przenośnia) po upływie pewnego, subiektywnie sporego czasu
 • z pewnej odległości, z oddalenia
aus Distanz
z uporem maniaka
 • (związek frazeologiczny) nie bacząc na okoliczności czy przeszkody
wie besessen
z całego serca s‿ʦ̑aˈwɛɡɔ ˈsɛrʦ̑a
 • całym sobą, całkowicie, angażując wszystkie swoje uczucia
von ganzem Herzen
z tego powodu deshalb ˈdɛsˈhalp
piwo z beczki das Fassbier (Pl.: die Fassbiere) {n} ˈfasˌbiːɐ̯
w związku z tym deshalb ˈdɛsˈhalp
z tej przyczyny deshalb ˈdɛsˈhalp
saszetka z kawą das Pad (Pl.: die Pads) {f} pɛd, pɛt, pæd
z mojego powodu meinetwegen ˈmaɪ̯nətˌveːɡŋ̩, ˌmaɪ̯nətˈveːɡn̩, ˈmaɪ̯nətˌveːɡn̩, ˌmaɪ̯nətˈveːɡŋ̩
zgodny z prawem rechtmäßig ˈʁɛçtˌmɛːsɪç, ˈʁɛçtˌmɛːsɪk
umierać z głodu verhungern fɛɐ̯ˈhʊŋɐn
odpisać z konta abbuchen ˈapˌbuːxn̩
wypłata z konta die Abhebung (Pl.: die Abhebungen) {f} ˈapˌheːbʊŋ
wychodzić z mody abkommen ˈapˌkɔmən
schodzić z kursu gieren ˈɡiːʁən
z drugiej strony andererseits ˈandəʁɐzaɪ̯t͡s
odetchnąć z ulgą aufatmen ˈaʊ̯fˌʔaːtmən
zdejmować z haka abhaken ˈapˌhaːkn̩
zegar z kurantem die Spieluhr (Pl.: die Spieluhren) {f} ˈʃpiːlˌʔuːɐ̯
w związku z czym womit ˈvoːmɪt
kiełbasa z curry die Currywurst (Pl.: die Currywürste) {f} ˈkœʁiˌvʊʁst
z przeproszeniem mit Verlaub
z domu
 • o nazwisku panieńskim
geb.
korzystać z życia genießen ɡəˈniːsn̩
relacja z podróży der Reisebericht (Pl.: die Reiseberichte) {m} ˈʁaɪ̯zəbəˌʁɪçt
wygnać z kraju abschieben ˈapˌʃiːbn̩
wyciąg z konta der Kontoauszug (Pl.: die Kontoauszüge) {m} ˈkɔntoˌʔaʊ̯st͡suːk
knedel z bulki der Semmelknödel (Pl.: die Semmelknödel) {m} ˈzɛməlknøːdəl
zupa z węgorza die Aalsuppe (Pl.: die Aalsuppen) {f} ˈaːlˌzʊpə
z obydwu stron beiderseits ˈbaɪ̯dɐˌzaɪ̯t͡s
sklep z bronią der Waffenladen (Pl.: die Waffenläden) {m} ˈvafn̩ˌlaːdn̩
z Bogiem ˈz‿bɔɟɛ̃m
 • rodzaj pożegnania
viel Erfolg!
z początku anfangs ˈanfaŋs
sp. z o.o. ˈspuwka s‿ɔ‿ˈː die GmbH (Pl.: die GmbHs) {f} ɡeːʔɛmbeːˈhaː
z tego davon ˈdaːfɔn, daˈfɔn
wiatr z tyłu der Rückenwind (Pl.: —) {m} ˈʁʏkn̩ˌvɪnt
z wiatrem ˈz‿vʲjatrɛ̃m
 • w kierunku, w którym wieje wiatr
in Windrichtung
choroba z Lyme
 • (medycyna, medyczny) wieloukładowa choroba odzwierzęca wywoływaną przez krętki z rodzaju Borrelia
Lyme-Borreliose
chuj z tym ˈxuj ˈs‿tɨ̃m
 • (wulgarnie, wulgaryzm) oznaczające, że coś jest nieistotne, nieważne, błahe
Zur Hölle mit
z zasady
 • zgodnie z własnymi przekonaniami lub powszechnie respektowanymi normami
im Prinzip
wraz z
 • wspólnie z (dodaje człon do podmiotu)
eingeschlossen ˈaɪ̯nɡəˌʃlɔsn̩
puścić z dymem ˈpuɕʨ̑iʥ̑ ˈz‿dɨ̃mɛ̃m
 • stracić, zniszczyć, zaprzepaścić
sich in Rauch auflösen
Deutsch Polski
duzen ˈduːt͡sn̩
 • transitiv, reflexiv: mit du anreden
mówić na ty ˈmuvʲiʨ̑ na‿ˈtɨ
von A bis Z fɔn ˌʔaː bɪs ˈt͡sɛt
 • alles, von Anfang bis Ende
od A do Z
od a do zet ˌɔd‿a‿dɔ‿ˈzɛt
siezen ˈziːt͡sn̩
 • eine Person oder eine Gruppe mit der Höflichkeitsform Sie anreden
morda
ihrzen ˈiːɐ̯t͡sn̩
 • jemanden mit „Ihr“ anreden
morda
das Z-Boson (Pl.: die Z-Bosonen) {n} ˈt͡sɛtˌboːzɔn
 • Teilchenphysik: elektrisch neutrales Boson, das die schwache Wechselwirkung zwischen Quarks vermittelt
bozon Z
Wiktionary Links
 • Deutsch: Z, z
 • polski: Z, z