🇸🇪 sv de 🇩🇪

jag pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den talande i subjektsform; personligt pronomen i första person singular nominativ
ich

de pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de omtalade i subjektsform; personligt pronomen i tredje person plural nominativ
sie

han pronoun

 • som tilltalsord till person av manligt kön till vilken den talande inte vill säga du; dels (ålderdomligt) för att visa hövlighet (ofta till person med högre social status), istället av ni eller titel; dels (folkligt i vissa trakter) till främmande personer; dels (mindre brukligt, vardagligt) till personer av lägre samhällsställning eller till underordnade (ofta med bristande hövlighet); dels (vardagligt) skämtsamt nedlåtande
er

ni pronoun

 • personligt pronomen som syftar på flera tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person plural nominativ
ihr, Sie
 • personligt pronomen som syftar på en tilltalad i subjektsform; formellt personligt pronomen i andra person singular nominativ
Sie

du pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person singular nominativ
du, Sie

vi pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de talande i subjektsform; personligt pronomen i första person plural nominativ
wir

min pronoun

mein, meine, meiner, meinen

hon pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den omtalade i subjektsform om den omtalade har feminint genus; personligt pronomen i tredje person singular nominativ femininum
sie

man pronoun

 • opersonligt pronomen som avser en ospecificerad tänkt person eller ett större kollektiv (oftast en hel samhällsgemenskap)
man

vår pronoun

 • reflexivt possessivt pronomen som syftar tillbaka på och indikerar ägande av eller tillhörighet till subjektet om subjektet är i första person plural (vi) och om det ägda eller tillhörande är i ental och har n-genus; reflexivt possessivt pronomen i första person plural med huvudordet i singular utrum
unser, unsere
 • possessivt pronomen som indikerar ägande av eller tillhörighet till de talande (vi) om det ägda eller tillhörande är i ental och har n-genus; possessivt pronomen i första person plural med huvudordet i singular utrum
unser

🇩🇪 de sv 🇸🇪

er

  /eːɐ̯/ , /ɐ/ , /ˈvas‿ɐ/
 • Personalpronomen 3. Person Neutrum Singular, welches eine zuvor benutzte Nominalphrase im Maskulinum (Person, Tier, Sache oder Abstraktum) ersetzt oder bei fehlendem oder weit entferntem Bezugswort auf eine Person männlichen natürlichen Geschlechts verweist
han

Er noun {m}

Er, Ers   /eːɐ̯/
 • eine männliche Person, ein männliches Tier, ein männlicher Gegenstand oder ein männliches Abstraktum
han

-er suffix {m}

  /ɐ/
 • Wortbildungselement maskuliner Substantive mit der Bedeutung der Zugehörigkeit, des Bewohnens nach dem Muster „Ort“ + „er“
 • Wortbildungselement maskuliner Substantive mit der Bedeutung des Ausübens einer Tätigkeit, eines Berufes nach dem Muster „Verbstamm“ + „er“
-are
 • Wortbildungselement für Adjektive mit der Bedeutung der Zugehörigkeit oder Art und Weise einer Region nach dem Muster „Ort“ + „er“
-ensk, -isk
Wiktionary Links