🇸🇪 sv de 🇩🇪

komma verb

kommer, kom, kommit
 • anlända eller nå fram till en plats
 • få orgasm
kommen

komma noun {n}

kommat, kommana
 • skiljetecknet ,
Komma, Beistrich
 • separator av heltal och decimaler
Komma

komma på verb

komma
 • få en /ny/ tanke om
einfallen, kommen auf
 • upptäcka någon medan denne gör någonting oanständigt
erwischen

komma överens verb

komma
 • bli enig (vid ett enskilt tillfälle)
abmachen, absprechen, vereinbaren, übereinkommen
 • samarbeta och trivas tillsammans (under en längre tid)
auskommen

komma ut verb

komma
 • lanseras, bli tillgänglig, publiceras
herauskommen, erscheinen

komma fram verb

komma
 • anlända (till en resas slutliga destination eller ett delmål); anlända (till avsedd mottagare)
ankommen
 • förflytta sig (till någon eller något); förflytta sig (till lokalens främre del)
 • bli (mer allmänt) känd och synlig; visa sig; framträda, bli synlig
herausstellen

komma hem verb

komma
 • komma tillbaka efter en vistelse borta från hemorten
heimkommen, nach Hause kommen

komma bort verb

komma
 • oavsiktligt komma att befinna sig på en för ägaren okänd plats, typiskt för att ägaren inte minns var det senast hamnade (t.ex. var ägaren senast placerade det)
verloren gehen, wegkommen

🇩🇪 de sv 🇸🇪

Komma noun {n}

Komma, Kommas/Kommata   /ˈkɔma/
 • Interpunktionszeichen, Deutschland: Satzzeichen
 • Deutschland, Österreich: Trennzeichen in Dezimalzahlen
 • Rhetorik: „kleinere rhythmische Unterteilung der Periode“
komma
Wiktionary Links