🇸🇪 sv de 🇩🇪

lag noun

lagen/laget, lagarna
 • fastställda rättsregler för beteende i ett samhälle, brott mot vilka kan bestraffas; sammanfattning av alla rättsregler i ett land; annat normsystem (t.ex. religiöst)
Gesetz, Recht
 • samarbetande grupp av individer, t.ex. inom sport eller på en arbetsplats; grupp av personer i sällskap
Mannschaft
 • lösning som används i matlagning, exempelvis av socker
Lake
 • observerat generellt vetenskapligt samband som visar på regelbundenhet hos något fenomen
Gesetzmäßigkeit, Naturgesetz, Gesetz
 • skikt, lager
Lage, Schicht

ligga verb

ligger, låg, legat
 • vara utsträckt i vilande läge
 • befinna sig, vara belägen / placerad på en viss plats
 • ha som placering, befinna sig på en viss plats i serien, loppet, matchen, under pågående tävling
liegen

låg adjective

 • med liten ljudstyrka
leise
 • numeriskt värde lägre än medelvärdet/normalvärdet i intervall eller dimension.
niedrig, klein
 • som har liten längd i höjdled i förhållande till vad som är normalt (ej om människor)
flach, tief, niedrig
 • nedstämd; deppig; nere; på dåligt humör
down

🇩🇪 de sv 🇸🇪

liegen verb

liege, lag, bin gelegen/habe gelegen   /ˈliːɡn̩/ , /ˈliːɡŋ̍/
 • eine mehr oder weniger horizontal ausgerichtete Lage einnehmen
 • eine bestimmte Lage zu einem anderen Objekt haben
 • die relationale Position zweier Objekte bezeichnend
 • die Position innerhalb einer Rangliste, Skala bezeichnend
ligga
 • liegen an: die Abhängigkeit von einer Person oder einem Sachverhalt bezeichnend
ligga, bero på
 • jemandem liegen: etwas gut können oder beherrschen; geeignet sein, passen
ligga för, passa
Wiktionary Links