🇸🇪 sv de 🇩🇪

jag pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den talande i subjektsform; personligt pronomen i första person singular nominativ
ich

de pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de omtalade i subjektsform; personligt pronomen i tredje person plural nominativ
sie

han pronoun

 • som tilltalsord till person av manligt kön till vilken den talande inte vill säga du; dels (ålderdomligt) för att visa hövlighet (ofta till person med högre social status), istället av ni eller titel; dels (folkligt i vissa trakter) till främmande personer; dels (mindre brukligt, vardagligt) till personer av lägre samhällsställning eller till underordnade (ofta med bristande hövlighet); dels (vardagligt) skämtsamt nedlåtande
er

ni pronoun

 • personligt pronomen som syftar på flera tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person plural nominativ
ihr, Sie
 • personligt pronomen som syftar på en tilltalad i subjektsform; formellt personligt pronomen i andra person singular nominativ
Sie

du pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person singular nominativ
du, Sie

vi pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de talande i subjektsform; personligt pronomen i första person plural nominativ
wir

min pronoun

mein, meine, meiner, meinen

hon pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den omtalade i subjektsform om den omtalade har feminint genus; personligt pronomen i tredje person singular nominativ femininum
sie

man pronoun

 • opersonligt pronomen som avser en ospecificerad tänkt person eller ett större kollektiv (oftast en hel samhällsgemenskap)
man

vår pronoun

 • reflexivt possessivt pronomen som syftar tillbaka på och indikerar ägande av eller tillhörighet till subjektet om subjektet är i första person plural (vi) och om det ägda eller tillhörande är i ental och har n-genus; reflexivt possessivt pronomen i första person plural med huvudordet i singular utrum
unser, unsere
 • possessivt pronomen som indikerar ägande av eller tillhörighet till de talande (vi) om det ägda eller tillhörande är i ental och har n-genus; possessivt pronomen i första person plural med huvudordet i singular utrum
unser

🇩🇪 de sv 🇸🇪

Wiktionary Links