🇸🇪 sv de 🇩🇪

rätt noun {u}

rätten, rätterna
 • domstol
 • maträtt
Gericht
 • lag, juridik
Recht

rätt adjective

 • som är sådan den bör vara i moraliskt avseende; moraliskt eller etiskt riktig; som är rättskaffens eller rättsinnig eller hederlig
richtig, recht
 • som överensstämmer med eller ger uttryck åt verkliga förhållandet eller sanningen
recht
 • som har laglig befogenhet, laglig
richtig

rätt adverb

 • ganska
ziemlich, recht
 • ; korrekt, ordentligt, riktigt
recht, richtig

rädd adjective

ängstlich, bang, furchtsam

rät adjective

 • som föjer en och samma riktning likadant som en stråle gör, utan kurvor eller vinklar
 • som är en fjärdedels varv, 90°, π/2 radianer
 • vars generatris är vinkelrät mot basytan, eller vars höjd träffar basytans tyngdpunkt i en rät vinkel
rechtwinklig

adjective

 • inte tillagad eller bearbetad
roh
 • brutal
roh, brutal

råda verb

råder, rådde, rått
 • ge råd
raten, empfehlen
 • finnas, föreligga
herrschen

ratt noun {u}

ratten, rattarna
 • runt styrdon för bilar och fartyg
Lenkrad, Steuer, Steuerrad
 • vred på mindre apparater
Knopf, Drehregler
Wiktionary Links