🇸🇪 sv de 🇩🇪

tåg noun

tågen/tåget, tågarna
 • lok eller motorvagn, med eller utan en rad sammankopplade vagnar, för transport av människor och gods på järnväg eller liknande bana
Zug, Eisenbahn
 • procession eller marsch där flera människor (ibland även djur) går på rad efter varandra
Zug, Umzug
 • ett släkte fleråriga örter i familjen tågväxter med det vetenskapliga namnet Juncus
Binse
 • ett längre sammanhängande knippe tvinnade eller flätade fibrer, såsom kabel, tross och rep
Seil, Tau

ta verb

tar, tog, tatt
 • med händerna fatta tag i något; skaffa sig kontroll över något genom att gripa med händerna e.d.
 • tillskansa sig (något); olovligen göra sig till ägare av (något); stjäla
 • välja (ett av flera alternativ); använda sig av
nehmen

tag noun {n}

 • längre stund; gång, omgång
Weile
 • grepp
Griff

🇩🇪 de sv 🇸🇪

Tag noun {m}

Tag, Tage   /taːk/
 • Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
 • nur Plural: Zeitraum, den jemand durchlebt oder erlebt
dag, dygn
 • Zeitspanne von 24 Stunden
dygn, dag
 • veraltete Bedeutung: Versammlung, Tagung; heute nur in Wortverbindungen (Reichstag, Bundestag, Landtag, Kreistag, Kirchentag, Katholikentag, Parteitag, Gewerkschaftstag, Sudetendeutscher Tag, Tag der Oberschlesier)
dag

Tag noun {n}

Tag, Tags   /tæɡ/ , /tɛk/
 • Informatik: sichtbares Zeichen zur Daten- oder Textstrukturierung in Auszeichnungssprachen wie HTML
tag

tagen verb

tage, tagte, habe getagt   /ˈtaːɡn̩/ , /ˈtaːɡŋ̩/
 • gehoben: Tag werden
dagas
 • Eine Versammlung abhalten, sich beratschlagen (Einen Tag abhalten)
sammanträda
Wiktionary Links