🇸🇪 sv de 🇩🇪

vara verb

varar/är, var/varade, varat/varit
 • ett ord som tillskriver subjektet en identitet eller egenskap
 • uppta plats i rummet eller tiden; befinna sig
 • existera, finnas
sein
 • fortsätta verka, hålla i sig
dauern, währen, andauern
 • för att tillsammans med perfektparticip bilda passiv verbform
werden, sein
 • utsöndra var
eitern

vara noun

varan, varorna
 • ting som köps och säljs
Ware
 • tillstånd att existera; det som existerar
Existenz, Sein

jag pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den talande i subjektsform; personligt pronomen i första person singular nominativ
ich

de pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de omtalade i subjektsform; personligt pronomen i tredje person plural nominativ
sie

han pronoun

 • som tilltalsord till person av manligt kön till vilken den talande inte vill säga du; dels (ålderdomligt) för att visa hövlighet (ofta till person med högre social status), istället av ni eller titel; dels (folkligt i vissa trakter) till främmande personer; dels (mindre brukligt, vardagligt) till personer av lägre samhällsställning eller till underordnade (ofta med bristande hövlighet); dels (vardagligt) skämtsamt nedlåtande
er

ni pronoun

 • personligt pronomen som syftar på flera tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person plural nominativ
ihr, Sie
 • personligt pronomen som syftar på en tilltalad i subjektsform; formellt personligt pronomen i andra person singular nominativ
Sie

du pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person singular nominativ
du, Sie

vi pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de talande i subjektsform; personligt pronomen i första person plural nominativ
wir

min pronoun

mein, meine, meiner, meinen

hon pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den omtalade i subjektsform om den omtalade har feminint genus; personligt pronomen i tredje person singular nominativ femininum
sie
Wiktionary Links