🇸🇪 sv de 🇩🇪

vara verb

varar/är, var/varade, varat/varit
 • kopula som tillskriver subjektet egenskap
 • befinna sig
 • existera
 • hjälpverb för passiv verbform
sein
 • fortsätta verka
andauern, dauern, währen
 • utsöndra var
eitern

vara noun

varan, varorna
 • ting som köps och säljs
Ware
 • tillstånd att existera
Existenz, Sein

jag pronoun

 • tillbakasyftande pronomen
ich

ni pronoun

 • andra person plural nominativ
ihr, Sie
 • (formellt, artigt) andra person singular nominativ
Sie, ihr
ihr

de pronoun

 • personligt pronomen
sie

han pronoun

 • personligt pronomen som syftar på person av manligt kön i subjektsform
er

du pronoun

 • personligt pronomen
du, Sie

vi pronoun

 • personligt pronomen i första person plural nominativ
wir

hon pronoun

 • pronomen syftande på omtalad
sie

min pronoun

mein, meine, meiner, meinen
Wiktionary Links