🇬🇧 en pl 🇵🇱

go verb

went/yode, gone   /ɡoʊ/ , [ɡoʊ] , [ɡu] , [ɡɐʉ] , [ɡəʉ] , [ɡəʊ]
 • to move through space (especially from one place to another)
iść, jechać, chodzić, pojechać, jeździć, pójść
 • to become
stawać się, robić się
 • of a machine, to work
działać
 • to fit
pasować
 • to make (a specified sound)
robić
 • to disappear
znikać, zniknąć

go noun

  /ɡoʊ/ , [ɡoʊ] , [ɡu] , [ɡɐʉ] , [ɡəʉ] , [ɡəʊ]
 • turn at something
kolej
 • approval
pozwolenie
 • attempt
próba

go noun

  /ɡoʊ/ , [ɡoʊ] , [ɡu] , [ɡɐʉ] , [ɡəʉ] , [ɡəʊ]
 • board game
go

going

odejście

going noun

  /ˈɡoʊɪŋ/ , /ˈɡɔɪŋ/ , /ˈɡəʊɪŋ/
 • progress
postęp
Wiktionary Links