🇬🇧 en pl 🇵🇱

order noun

  /ˈɔɹdɚ/ , /ˈɔːdə(r)/ , /ˈɔːdə/ , [ˈɔɹɾɚ]
 • arrangement, disposition
porządek, kolejność
 • good arrangement
porządek, ład
 • request for some product or service
zamówienie
 • biology: taxonomical classification
rząd, porządek
 • command
rozkaz
 • religious group
 • society of knights
zakon, rząd
 • chemistry: a number of a chemical reaction
liczba atomowa
 • awarded decoration
order
 • highest exponent in a polynomial
porządek, rząd

order verb

ordered   /ˈɔɹdɚ/ , /ˈɔːdə(r)/ , /ˈɔːdə/ , [ˈɔɹɾɚ]
 • to request some product or service
zamawiać, zamówić
 • to set in (any) order
porządkować, organizować, uporządkować, ustawiać, ustawić, zorganizować
 • to issue a command
kazać, rozkazać, rozkazywać

ordered adjective

  /ˈɔɹdɚd/ , /ˈɔːdəd/
 • in order, not messy, tidy
uporządkowany

ordering

zamówienie

🇵🇱 pl en 🇬🇧

order noun

  /ˈɔrdɛr/
 • wysokiej rangi odznaczenie, wywodzące się z dawnych zakonów rycerskich (religijnych i świeckich);
order
Wiktionary Links