🇵🇱 pl it 🇮🇹

energia noun

  /ɛ̃ˈnɛrʲɟja/
  • entuzjazm, chęć do działania
  • (fizyka, fizyczny) zasób, kosztem którego możliwe jest wykonanie pracy;
energia
Wiktionary Links