Polski Deutsch
w f, v, vu
 • …określający wnętrze miejsca wykonywania czynności (również przenośne: umysł, mózg, serce itp.)
in ɪn
auf aʊ̯f
w f, v, vu
 • …określający czas zaistnienia czynności; czas trwania czynności
an an
in ɪn
w f, v, vu
 • dwudziesta ósma litera polskiego alfabetu
w
w porządku
 • (potocznie, potoczny) zwrot wyrażający zgodę na coś
fein
w porządku
 • (potocznie, potoczny) zwrot wyrażający zrozumienie, uznanie czegoś (lub kogoś) za dobre, do przyjęcia, możliwe, prawidłowe
in Ordnung
klar
w ciąży
 • (fizjologia, fizjologiczny) taka, która została ciężarną
schwanger ˈʃvaŋɐ
w końcu ˈf‿kɔ̃j̃nʦ̑u
 • ostatecznie, wreszcie, nareszcie (najczęściej po długim czekaniu)
 • właściwie, tak naprawdę
endlich ˈɛntlɪç
letztendlich lɛt͡stˈʔɛntlɪç
w ogóle v‿ɔˈɡulɛ, ˈv‿ɔɡulɛ
 • z przeczeniem: zupełnie, nic a nic
keineswegs kaɪ̯nəsˈveːks
mitnichten mɪtˈnɪçtn̩
skok w dal
 • (sport, sportowy) konkurencja lekkoatletyczna złożona z rozbiegu, odbicia się z jednej nogi z belki i wylądowania w piaskownicy
der Weitsprung (Pl.: die Weitsprünge) {m} ˈvaɪ̯tʃpʁʊŋ
w poprzek
 • przyimek wskazujący, że coś znajduje się lub porusza prostopadle do długości danego obiektu
quer kveːɐ̯
w razie
 • wskazuje na warunek
falls fals
wenn vɛn
w cztery oczy ˈf‿ʧ̑tɛrɨ ˈɔʧ̑ɨ
 • na osobności, bez udziału osób trzecich
unter vier Augen
w tym f‿tɨ̃m
 • włącznie z
einschließlich ˈaɪ̯nʃliːslɪç
eingeschlossen
inklusive ɪnkluˈziːvə
kropla w morzu ˈkrɔpla ˈv‿mɔʒu
 • bardzo mała, całkowicie niewystarczająca ilość czegoś
ein Tropfen auf den heißen Stein
w porę ˈf‿pɔrɛ
 • we właściwej chwili, w odpowiednim momencie
gelegen
gerade richtig
zu gelegen Stunde
zu richtig Zeit
w wyniku
 • …tworząca konstrukcje opisujące przyczynę omawianego zjawiska czy wydarzenia
infolge ɪnˈfɔlɡə
w ciągu ˈfʲ‿ʨ̑ɔ̃ŋɡu
 • wskazuje odcinek czasu stanowiący ramy czasowe dla opisywanych zdarzeń
binnen ˈbɪnən
w poprzek
 • prostopadle do dłuższego boku
kreuzweise ˈkʁɔɪ̯t͡sˌvaɪ̯zə
querdurch
w kształcie
 • nadając lub przybierając kształt czegoś
-förmig ˌfœʁmɪk, ˌfœʁmɪç
W v
 • = (termin karciany) walet
B
U
W v
 • = (meteorologia, meteorologiczny) wyż
H
w pocie czoła ˈf‿pɔʨ̑ɛ ˈʧ̑ɔwa
 • z wielkim wysiłkiem
im Schweiße seines Angesichts
luka w prawie
 • brak odpowiedniego przepisu prawnego, lub istnienie przepisu, który nie jest taki, jaki być powinien;
die Gesetzeslücke (Pl.: die Gesetzeslücken) {f} ɡəˈzɛt͡səsˌlʏkə
Rechtslücke
kubek w kubek ˈkubɛk ˈf‿kubɛk
 • identyczny
aufs Haar
w imieniu v‿ĩˈmʲjɛ̇̃ɲu
 • w czyimś upoważnieniu
im Namen von
w każdym razie ˈf‿kaʒdɨ̃m ˈraʑɛ jedenfalls ˈjeːdn̩ˌfals
w żadnym razie auf keinen Fall
trafić w sedno ins Schwarze treffen ɪns ˈʃvaʁt͡sə ˈtʁɛfn̩
w żaden sposób mitnichten mɪtˈnɪçtn̩
zalany w sztok stockbesoffen ˌʃtɔkbəˈzɔfn̩
ruszyć w drogę sich auf die Socken machen zɪç aʊ̯f diː ˈzɔkən maxn̩
stać w kolejce Schlange stehen ˈʃlaŋə ˌʃteːən
w dół
 • …informujący o miejscu, przebiegu czegoś lub o odbywaniu się jakiejś czynności w kierunku niżej od omawianej pozycji
herunter hɛˈʁʊntɐ
w dół
 • w kierunku tego, co znajduje się niżej; coraz niżej
herunter
w górę ˈv‿ɡurɛ
 • określenie kierunku powyżej czegoś
aufwärts
w górę ˈv‿ɡurɛ
 • (hydrologia, hydrologiczny) w kierunku źródła
flussaufwärts flʊsˈʔaʊ̯fvɛʁt͡s
zajść w ciążę konzipieren kɔnt͡siˈpiːʁən
być w błędzie ˈbɨʥ̑ ˈv‿bwɛ̃ɲʥ̑ɛ auf dem Holzweg sein aʊ̯f deːm ˈhɔlt͡sveːk zaɪ̯n
w biały dzień ˈv‿bʲjawɨ ˈʥ̑ɛ̇̃ɲ helllicht ˈhɛllɪçt
puścić w ruch anlassen ˈanˌlasn̩
w dowód czego zu Urkund dessen t͡suː ˈʔuːɐ̯kʊnt ˌdɛsn̩
zostać w tyle schwächeln ˈʃvɛçl̩n
mieć w czubie einen sitzen haben ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sən ˈhaːbən, ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sn̩ ˈhaːbn̩
dzień w dzień Tag für Tag
szkody w polu der Flurschaden (Pl.: die Flurschäden) {m} ˈfluːɐ̯ˌʃaːdn̩
w zasadzie v‿zaˈsaʥ̑ɛ grundsätzlich ˈɡʁʊntzɛt͡slɪç
nogi w iks — (Pl.: die X-Beine) ˈɪksˌbaɪ̯nə
w stosunku do f‿stɔˈsũnku ˈdɔ
 • wobec, do, względem
für fyːɐ̯
w przód
 • w kierunku przed obserwatorem
vorwärts ˈfoːɐ̯vɛʁt͡s
prosto w nos
 • wprost, dosłownie, bezpośrednio
gewöhnlich
prosto w oczy
 • wprost, dosłownie, bezpośrednio
gewöhnlich
twarzą w twarz ˈtfaʒɔ̃w̃ ˈf‿tfaʃ
 • bezpośrednio
tête-à-tête tɛtaˈtɛːt
dać w łapę ˈdaʥ̑ ˈv‿wapɛ
 • dać komuś łapówkę, przekupić kogoś
diffamieren dɪfaˈmiːʁən
w sumie f‿sũmˈjɛ
 • na moment zakończenia jakiegoś przedsięwzięcia
Gesamtbetrag
skok w bok ˈskɔɡ ˈv‿bɔk
 • (potocznie, potoczny) zdrada małżeńska, rzadziej zdrada stałego partnera, partnerki
die Untreue (Pl.: —) {f} ˈʊntʁɔɪ̯ə
w ślad za ˈfʲ‿ɕlad ˈza
 • (idąc, podążając) za kimś
der Anhänger (Pl.: die Anhänger) {m} ˈanˌhɛŋɐ
siąść w kucki ˈɕɔ̃w̃ɕʨ̑ ˈf‿kuʦ̑ʲci
 • siąść na zgiętych nogach, kucnąwszy
Kniebeuge
w imię ˈv‿ĩmʲjɛ
 • ze względu na jakąś wartość
im Namen ɪm ˈnaːmən
w imię ˈv‿ĩmʲjɛ
 • dla kogoś
im Namen von
w skrócie
 • (potocznie, potoczny) zwięźle, w paru słowach
kurzgefasst
oczko w głowie ˈɔʧ̑kɔ ˈv‿ɡwɔvʲjɛ
 • najważniejsza, droga, kochana komuś osoba lub zwierzę
Augenstern
z kąta w kąt
 • (przenośnie, przenośnia) bez celu
Hin und Her
pijany w sztok pʲiˈjãnɨ ˈf‿ʃtɔk
 • zupełnie, kompletnie pijany
besoffen wie ein Schwein
w celu ˈf‿ʦ̑ɛlu
 • przyłącza określenie celu, w jakim ktoś działa; aby, by
zum Zweck
zwecks t͡svɛks
mieć w nosie ˈmʲjɛ̇ʥ̑ ˈv‿nɔɕɛ
 • (eufemistycznie) lekceważyć kogoś lub coś, nie interesować się, być obojętnym wobec kogoś lub czegoś
sich einen Dreck scheren
w formie ˈf‿ːɔrmʲjɛ
 • w postaci czegoś
in Form
być solą w oku ˈbɨʨ̑ ˈsɔlɔ̃w̃ ˈv‿ɔku
 • być dla kogoś źródłem wielu przykrości, kłopotów
ein Dorn im Auge sein
w ramach
 • w określonym przedziale; nie wykraczając poza określone normy, przedziały, dyrektywy itp.
im Rahmen
w zamian
 • dając albo otrzymując coś za coś
im Gegenzug
w biały dzień ˈv‿bʲjawɨ ˈʥ̑ɛ̇̃ɲ
 • nie kryjąc się z niczym, jawnie, otwarcie
am helllichten Tag
w bród v‿brut
 • (związek frazeologiczny) mając czegoś bardzo dużo
im Überfluss
słoń w salonie ˈswɔ̃ɲ f‿saˈlɔ̃ɲɛ
 • powszechnie znany problem, który jest przez wszystkich ignorowany
Der Elefant im Raum
w tym czasie derweil ˈdeːɐ̯ˈvaɪ̯l, ˌdeːɐ̯ˈvaɪ̯l, ˈdeːɐ̯ˌvaɪ̯l
w porównaniu neben ˈneːbm̩, ˈneːbn̩
w tej chwili indem ɪnˈdeːm
grać w skata skaten ˈskeːtn̩, ˈskɛɪ̯tn̩
ubogi w wodę wasserarm ˈvasɐʔaʁm
grać w golfa golfen ˈɡɔlfn̩
w załączeniu beifolgend ˈbaɪ̯ˌfɔlɡn̩t
łeb w łeb
 • osiągając rezultaty takie same, jak ktoś inny
 • w taki sposób, że poruszające się z tą samą prędkością obiekty się nie wyprzedają
Kopf an Kopf
w świetle angesichts ˈanɡəˌzɪçt͡s
w budowie befindlich bəˈfɪntlɪç
w obliczu angesichts ˈanɡəˌzɪçt͡s
w miejsce anstelle anˈʃtɛlə
w kropki gesprenkelt ɡəˈʃpʁɛŋkl̩t
w obiegu befindlich bəˈfɪntlɪç
w którym wobei voˈbaɪ̯, ˈvoːbaɪ̯
w sobotę samstags ˈzamstaːks
w domu daheim daˈhaɪ̯m
w masie en masse a͂ːˈmas
w prawo nach rechts naːx ˈʁɛçt͡s
w dodatku
 • ponadto, dodatkowo, poza tym, prócz tego
auch noch
ramię w ramię ˈrãmʲjɛ ˈv‿rãmʲjɛ
 • razem, wspólnie, realizując wspólny cel
Arm in Arm
być w stanie ˈbɨʨ̑ ˈf‿stãɲɛ
 • móc, potrafić
in der Lage sein
chuj ci w dupę
 • (wulgarnie, wulgaryzm) …wskazująca wyraźny brak zainteresowania kimś, chęć odcięcia się od jakiejś sprawy nic mnie nie obchodzisz, mam ciebie dość, nie będę się tobą przejmować, rób co chcesz
fick dich
w miarę
 • umiarkowanie, dość, dosyć, całkiem, względnie
einigermaßen ˈaɪ̯nɪɡɐˌmaːsn̩, ˌaɪ̯nɪɡɐˈmaːsn̩
w sposób
 • w jakimś stylu
als als
miód w gębie
 • (żartobliwie) coś bardzo smaczne, wyborne
auf der Zunge zergehen
niebo w gębie
 • (żartobliwie) o czymś wyjątkowo smacznym
auf der Zunge zergehen
sranie w banię ˈsrãɲɛ ˈv‿bãɲɛ
 • (wulgarnie, wulgaryzm) wykrzyknienie, które może wyrażać lekceważenie dla czyjejś wypowiedzi, niedowierzanie, irytację
Quatsch
Deutsch Polski
w {n} w vu, v, f
Wiktionary Links
 • Deutsch: W, w
 • polski: W, w