🇸🇪 sv de 🇩🇪

verb

får, fick, fångit
 • orsaka; göra så att eller se till att någon utför en handling eller att något händer
dürfen, müssen
 • erhålla, motta, bekomma, vinna; bli given
bekommen, erhalten
 • fånga (fisk, byte, brottslingar)
fangen
 • bli sjuk; dra på sig en sjukdom
krank werden, sich eine Krankheit einfangen

få reda på verb

 • få information om
erfahren

få över verb

 • lyckas ha något kvar av en ändlig resurs efter att den utnyttjats för ett primärt ändamål
erübrigen
 • lyckas förflytta (något till andra sidan, över ett hinder, till en ny plats etc.)
überführen

noun {n}

fäet/fät, fäna
 • enfaldig person; idiot
Rindvieh
 • kreatur, boskap
Rindvieh, Vieh

adjective

 • bara några; ett litet antal
wenige, wenig

pronoun

 • bara några, ett litet antal, en liten mängd
wenige
Wiktionary Links